Blog > Komentarze do wpisu

Jak kształtują się realne zyski z lokat bankowych?

Po raz pierwszy od kilku miesięcy średnie oprocentowanie lokat bankowych pozwoliło realnie zarobić. Przeciętny realny zysk z rocznej lokaty (przy uwzględnieniu podatku oraz inflacji) wyniósł 0,31 proc.

Większe zyski z lokat bankowych klienci mogą zawdzięczać niższej inflacji odnotowanej w maju oraz minimalnemu wzrostowi oprocentowania depozytów bankowych. Jednak obecne oprocentowanie większości banków wciąż nie jest w stanie zagwarantować realnych zysków. Prawie 30% lokat jest oprocentowana niżej niż stopa inflacji.

Tylko pięć banków zaoferowało w maju lokaty pozwalające zarobić powyżej 1 proc. Najwyższe średnie oprocentowanie posiadały lokaty Idea Banku. W maju lokaty w omawianym banku gwarantowała przeciętnie nieco ponad 5 proc. Realny zysk możliwy do uzyskania z lokaty Idea Banku wynosił ok. 1,5 proc. w skali roku. Na podobny zarobek mogli liczyć klienci Getin Banku, Meritum Banku oraz FM Banku. Inflacja w maju wyniosła 3,6% wg wskaźnika CPI. Lokata oprocentowana powyżej 4,2 proc. gwarantowała jakiekolwiek zyski (przy uwzględnieniu również podatku Belki).

Cel inflacyjny NBP wynosi 2,5 proc. i wg prognoz ma zostać osiągnięty w połowie 2013 r. Dlatego w tej chwili lokaty zakładane na ponad rok, z oprocentowaniem na ponad 3 proc. mogą dać realne zyski klientom w przyszłości. Należy również spodziewać się stopniowego wzrostu oprocentowania lokat bankowych spowodowanego odłożonym w czasie wpływem wzrostu stóp procentowych na rynek pożyczek międzybankowych. Przedstawione dane oraz sytuacja na rynkach finansowych może pozytywnie wpłynąć na skłonność społeczeństwa do bezpiecznego oszczędzania na lokatach bankowych.

sobota, 29 listopada 2014, kredytykonsolidacyjne

Polecane wpisy